#isenzosichasene Nokuxhatshazwa

UFemina X Umenzi wemvula nge #ActAgainstAbuse izisa ukugxila kwiindawo ezisebenzayo ezikhuselekileyo

UFemina, ngentsebenziswano noMenzi wemvula, uphehlelele inqanaba lesibini lephulo #ActAgainstAbuse Campaign elwa iSexual Harassment eMsebenzini.